جزئیات ابلاغیه مهم مالیاتی در خصوص تراکنش های بانکی اعلام شد

جزئیات ابلاغیه مهم مالیاتی در خصوص تراکنش های بانکی اعلام شد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴ را ابلاغ کرد.