خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

هدف اصلی حسابرسی مالی اعتباردهی به صورتهای مالی است. منظور از اعتباردهی، اظهار نظر یا قضاوت شخص یا اشخاص مستقل و ذی‌صلاح نسبت به مطابقت تمامی جنبه‌های با اهمیت ادعاهای منعکس در صورت‌های مالی با معیارهای تعیین شده یعنی اصول حسابداری است.

خدمات مشاوره مالی

·         مشاوره مالیاتی ·         مشاوره مالیات بر ارزش افزوده ·         مشاوره مربوط به تامین اجتماعی و اداره کار ·         مشاوره در زمینه طراحی سیستم های مالی تیم حسابداری ما با بکارگیری حسابداران باتجربه به شما کمک میکند تا با مشاوره های تخصصی در کلیه امور مالیاتی،ارزش افزوده و بیمه مشکلات خود را به بهترین نحو و با کمترین هزینه ممکن انجام دهید. برای اطلاع از خدمات شرکت ADA می توانید…