مراحل هفت گانه فراخوان ماليات بر ارزش افزوده

مراحل هفت گانه فراخوان ماليات بر ارزش افزوده

۱ . درسال ۱۳۸۷ مرحله اول فراخوان ارزش افزوده کليه واردکنندگان و صادر کنندگان و همچنين فعالان اقتصادي با مجموع فروش يک ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر،مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند.

جزئیات ابلاغیه مهم مالیاتی در خصوص تراکنش های بانکی اعلام شد

جزئیات ابلاغیه مهم مالیاتی در خصوص تراکنش های بانکی اعلام شد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴ را ابلاغ کرد.

شرایط قطعی شدن مالیات

شرایط قطعی شدن مالیات

قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

مدت زمان نگهداری و رسیدگی دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی درقوانین مختلف

مدت زمان نگهداری و رسیدگی دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی درقوانین مختلف مدت زمان نگهداری دفاتر قانونی در قوانین مختلف ⭕️ 《ماده ۱۳ قانون تجارت》 : ….تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی حداقل تا ۱۰ سال نگاه دارد. ⭕️ 《ماده ۳۴ قانون ارزش افزوده》 : …. مدارک مزبور ( دفاتر مودیان ) باید به مدت ۱۰ سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و…

آشنایی با مالیات

مالیات یکی از منابع در آمد دولت می باشد که دولت آن را از اشخاص ،شرکت ها و موسسات وصول کرده و در جهت پرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور مصرف می کند .