آشنایی با مالیات

اظهار نامه مالیاتی :

اظهارنامه مالیاتی فرمی برای درآمد، هزینه ، دارایی ،بدهی ، سرمایه ، معافیت ها ،در آمد مشمول مالیات ، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی است که بر اساس نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان تهیه و اعلام می شود.

مالیات :

مالیات یکی از منابع در آمد دولت می باشد که دولت آن را از اشخاص ،شرکت ها و موسسات وصول کرده و در جهت پرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور مصرف می کند .

انواع مالیات:

 1.   مالیات های مستقیم :چنین مالیات هایی از افراد ،سازمان ها و موسسات اقتصادی به صورت مستقیم و بدون واسطه هنگام کسب درآمد گرفته می شود که شامل مالیات بر دارایی ، مالیات بر درآمد می باشد.
2.    مالیات های غیر مستقیم :مالیاتی که اشخاص با واسطه و به طور غیر مستقیم در جهت بهره وری از امکانات و منابع کشور می پردازند. که شامل موارد مالیات بر واردات ،  مالیات بر معاملات است.

افرادی که مشمول پرداخت مالیات می شوند:

1.کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران .

2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه در آمدهایی که از ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه در آمد هایی که در ایران تحصیل می کند.

4. هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه در آمدهای که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5. هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی و حقوقی )نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به در آمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگری عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

افرادی که مشمول پرداخت مالیات نمی شوند:

1. وزارتخانه ها و موسسات دولتی

2. دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود.

3. شهرداری ها

4.بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

نحوه محاسبه مالیات:

مالیات به دو صورت خود اظهاری و علی الراس محاسبه می شود.

1.مالیات خود اظهاری :در مالیات خود اظهاری شخص حقیقی و حقوقی میزان درآمد مالیاتی که باید پرداخت نماید را با پر کردن اظهارنامه اعلام می نماید.

2.مالیات علی الراس:در هنگامی که اداره دارایی مالیات مربوط به یک مجموعه را نتواند محاسبه نماید ، مالیات را به صورت برآوردی ( شواهد و  قرائن ) محاسبه می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *