استخدام :

شرکت حسابداری ADA با در نظر گرفتن دانش و تجربیات متقاضیان به دو صورت اقدام به پذیرش و استخدام می نماید.
1. استخدام نیروی حسابدار
2. پذیرش کارآموز

با توجه به مهارت ها ، نگرش و تجربه در راستای تحقق اهداف شرکت و بنا بر نیازهای شغلی ، اقدام به استخدام افراد واجد شرایط می نماید . از این رو متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به آدرس accdiako@gmail.com  ارسال نمایند.